Liigu edasi põhisisu juurde

Hinnakiri

Kõneminuti hind

0.05 €

Helistamine Pereliini numbrile

0.00 €

SMS saatmine

0.05 €

MMS saatmine

0.19 €

Helistamine Elisa kõnekeskusesse

0.05 € *

Helistamine välismaale

Hinnakiri

SMS saatmine välismaale

0.11 €

Toiming Zen teenusmenüüs *135# vahendusel

0.06 €

Positsioneerimispäring

0.19 €

Juhitav numbrinäit

0.00 €

Helistamine ja sõnumi saatmine välismaal

Roaming hinnakiri

SIM-kaardi vahetus

3 €

Toiming Zen teenusnumbrile 16400 helistades

0.06 €

M-Interneti päevalagi

1 €

* Või vastavalt aktiivse paketi hinnakirjale kui kõne Elisa võrku

Erihinnastusega võrkude hinnakiri

Eritariifsed SMS lühinumbrid

Eritariifsed kõneteenusnumbrid

 

Tingimused

ZEN kõnekaardi tingimused

 • Pakettlahendused kehtivad ainult uue 0,05 senti hinnaskeemiga.
 • Kõnede kestust mõõdetakse 60-sekundilise täpsusega.
 • M-Interneti mahu täitumisel ühendus katkeb.
 • Teistesse võrkudesse kõneminutite all peetakse silmas kõnesid Telia, Tele2 ja Elisa Eesti mobiilsideoperaatorite võrkudesse.
 • ZEN eeldab Klientide poolt sideteenuse mõistlikku kasutamist, mille kohaselt Klient kasutab temale väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes ZENi poolt pakutavate sideteenuste tavapärases mahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita häireid Elisa võrgus.
 • ZENi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane üksnes juhul, kui seda kasutatakse isiklikul otstarbel suhtlemise eesmärgil samaaegselt kahe inimese vahelise dialoogi pidamiseks. Kõik muud kasutusviisid (sh, kuid mitte ainult, alljärgnevad näited) on käesolevate tingimuste kohaselt paketi ebamõistlik kasutamine ja käsitletav kasutamistingimuste olulise rikkumisena, mis annab ZEN´le muuhulgas õiguse muuta Kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sh kehtestada täiendavaid tasusid), piirata sideteenuste osutamist ja/või sulgeda kõnekaart. ZENil on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada võimalikke piiranguid üldiselt või iga konkreetse Kliendi suhtes eraldi, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud. Samuti on ZENi ebamõistliku kasutamise korral õigus nõuda Kliendilt sisse paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju. Lisaks eeltoodule käsitletakse ZENi ebamõistliku kasutamisena mistahes viisil raha teenimise eesmärgil kasutamist (sh näiteks telemarketingi ja võrkturustuse läbiviimine) ning SIM-kaardi kasutamist või ühendamist seadmetega, mis ei ole mõeldud vahetu häälkõne teostamiseks või mida kasutatakse mehaaniliselt/automaatselt SMS´de saatmiseks ja/või kõnede teostamiseks.
 • Elisal on õigus aktiivses pakkumises olevaid pakette igal ajal ajakohastada, muuta nende sisu ja koosseisu, lisada uusi pakette ja vanu eemaldada. Sellised muudatused ei mõjuta tagasiulatuvalt klientide poolt juba tellitud ja aktiveeritud pakette.
 • ZEN kõnekaardi aktiveerimisel annab kõnekaardi kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt Elisa Eesti AS kliendiandmete töötlemise põhimõtetele vt siit.

ZEN pakettide tingimused

 • Valitud paketi tellimise numbrile helistades aktiveerub paketipõhine sideteenus 30 päevaks (kehtib viimase kalendripäeva lõpuni) või kuni mahtude täitumiseni (edaspidi paketi kehtivusaeg).
 • Mitme paketi tellimisel on paketipõhine sideteenus aktiivne 30 päeva alates viimase paketi tellimisest ning sama paketi tellimisel pakettides sisalduvad teenusmahud liidetakse.
 • TÄHTIS TEADA! Tellitud paketi hind arvestatakse sinu kõnekaardi kõneaja jäägist maha.
 • 4€, 5€, 8€ ja 15€ paketis kuuluvad "Kõned teistesse võrkudesse" hulka kõik kõned, mis tehakse Elisa, Telia või Tele2 mobiilivõrku. 15€ paketis on „Kõned teistesse võrkudesse“ mahu täitumisel Elisa võrgus kõik kõned piiramatult tasuta kuni paketi kehtivusaja lõppemiseni.
 • Teenuspaketid võimaldavad piiramatut kiirust 2G, 3G ja 4G võrgus, olenevalt millist võrku sinu seade toetab.

Internetipiletite tingimused

 • Pileti tellimiseks saada SMS märksõnaga NET4G1, NET4G7 või NET4G30, NET4G30L, NET4G30XL numbrile 95000. Pilet on aktiveeritud, kui saabub vastussõnum.
 • Netipiletit saab tellida ka numbrilt 15300. Kui saadad märksõna NET1, siis aktiveeritakse Sulle päevapilet, mille hind on 1 €. Kui saadad märksõna NET7, siis aktiveeritakse Sulle nädalapilet, mille hind on 5 €.
 • Internetipilet kehtib kalendripäeva lõpuni.
 • Zen kõnekaardi interneti kuupiletiga saad internetis surfata 30 päeva järjest. Kõikide netipiletite mahu puhul kehtib mõistliku kasutamise piir vastavalt paketile. Internetti saad kasutada piiramatu kiirusega. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit .
 • NB! Pilet sisaldab vaid Eesti-siseseid andmemahte. Välismaal maksustatakse M-interneti kasutamist vastavalt välisoperaatori kehtestatud hindadele. Loe lähemalt roamingu hinnakirjast
 • Pileti kehtivusaja lõppemisel saabub sulle sellest teavitav SMS, misjärel hakkab mobiilse internetiühenduse kasutamisel kehtima sinu tavapärane andmeside hind.

Piiratud kiirusega netipiletite tingimused

 • Netipiletit saab tellida ka numbrilt 15300. Kui saadad märksõna NET1, siis aktiveeritakse Sulle päevapilet, mille hind on 1 €. Kui saadad märksõna NET7, siis aktiveeritakse Sulle nädalapilet, mille hind on 5 €.
  Mõlema internetipileti kiirus on piiramatu nii 3G kui ka 4G võrgus!
  Tutvu uute piiramatu kiirusega netipiletitega siin.
 • Kui tellid alates 12.10.17 kuupileti numbrilt 15300 märksõnaga NET30, siis kehtib sellele mõistliku kasutamise maht 15GB ja piletit saad kasutada ka 4G võrgus. Kiirus on kuni 2Mbit/s ja kuupileti hind on 7 €.
 • Pileti tellimiseks saada SMS märksõnaga NET30 numbrile 15300. Pilet on aktiveeritud, kui saabub vastussõnum.
 • NB! Kuupilet sisaldab vaid Eesti-siseseid andmemahte. Välismaal maksustatakse M-interneti kasutamist vastavalt välisoperaatori kehtestatud hindadele. Loe lähemalt roamingu hinnakirjast
 • Kuupileti kehtivusaja lõppemisel saabub sulle sellest teavitav SMS, misjärel hakkab mobiilse internetiühenduse kasutamisel kehtima sinu tavapärane andmeside hind.

M-Interneti hinnalae tingimused

M-Interneti hinnalagi hoiab sinu interneti kasutamise kulud kontrolli all - kui internetti saab kasutatud 1€ eest, siis andmemahu arvestamine lõpeb ja sinu kõnekaardilt sel päeval rohkem raha ei kulu. Sina võid muidugi mõista interneti kasutamist jätkata.

Teenuspaketi automaatse pikendamise teenuse tingimused alates 30.10.2018

 • Teenuspaketi automaatse pikendamise teenuse aktiveerimine ja deaktiveerimine toimub ZEN kõnekaardi iseteeninduses aadressil minu.zen.ee
 • Teenuspaketi automaatse pikendamise teenust saab aktiveerida kõikidele ZEN kõnekaardi pakettidele ja interneti piletitele.
 • Teenuspaketi automaatse pikendamise teenuse saab aktiveerida iga teenuspaketi liigile ühe st teenuse saad tellida ühele kõnekaardi paketile ning ühele internetipiletile (k.a Reisi paketid ja piletid)
 • Teenuspaketi automaatse pikendamise teenuse aktiveerimiseks peab kõnekaardi kontol olema kasutatava teenuspaketi uuendamiseks piisav saldo (kasutatava teenuspaketi kuutasu), kuna teenuspaketi automaatse pikendamise tasu arvestatakse Sinu ZEN kaardi konto saldo jäägist maha. Näiteks 8 € suuruse kuutasuga teenuspaketi automaatseks pikendamiseks peab kõnekaardil saldo olema vähemalt 8 €.
 • Kui ZEN kõnekaardi konto saldol ei ole kasutatava teenuspaketi automaatse pikendamise hetkel piisavalt raha, siis teenuspaketi automaatne pikenemine ebaõnnestub ning automaatse pikendamise katsed toimuvad uuesti 72h jooksul iga minuti tagant. Tähelepanu! 72h möödumisel esimesest pikendamise katsest deaktiveerub teenuspaketi automaatse pikendamise teenus. 
 • Kliendil on võimalik iseteeninduses määrata, millisel alljärgneval juhul või juhtudel teenuspakett automaatselt pikeneb. Teenuspaketi automaatne pikenemine võib toimuda kas:
 1. Teenuspaketi aegumisel; 
 2. Teenuspaketis sisalduva internetimahu täitumisel; 
 3. Teenuspaketis sisalduvate kõneminutite lõppemisel; 
 4. Teenuspaketis sisalduvate sõnumite lõppemisel;
 • Automaatsel pikendamisel teenuspaketi aegumise puhul aegunud teenuspaketi teenusmahud (internetimaht, kõneminutid ja sms-id) kustutatakse ning neid ei kanta üle pikendatud teenuspaketti. 
 • Automaatsel pikendamisel internetimahu täitmise puhul liidetakse pikendatud teenuspaketi teenusmahtudele enne pikendamist kasutamata teenusmahud.
 • Automaatsel pikendamisel kõneminutite lõppemise puhul liidetakse pikendatud teenuspaketi teenusmahtudele enne pikendamist kasutamata teenusmahud.
 • Automaatsel pikendamisel rahvusvaheliste kõneminutite lõppemise puhul liidetakse pikendatud teenuspaketi teenusmahtudele enne pikendamist kasutamata teenusmahud.
 • Automaatsel pikendamisel sõnumite lõppemisel liidetakse uuendatud teenuspaketi teenusmahtudele enne pikendamist kasutamata jäänud teenusmahud. 
 • Teenuspaketi aegumisel, teenusmahtude täitumisel, teenuspaketi pikendamisel või teenuspaketi automaatse pikendamise ebaõnnestumise korral Elisa saadab Sulle vastava teavituse SMS-i teel. Teenuspaketi automaatse pikendamise ebaõnnestumisel saadetakse teavitus üksnes esmase ebaõnnestumise korral.
 • ZEN kõnekaardi aktiveerimisel annab kõnekaardi kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt Elisa Eesti AS kliendiandmete töötlemise põhimõtetele vt siit.
 • Elisal on õigus teenuse tingimusi ühepoolselt muuta Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.

Helistamine välismaale alates 15.05.19

Riik Kõneminutihind km-ta Kõneminutihind km-ga
Afganistan 1,38 € 1,65 €
Albaania 0,63 € 0,75 €
Alžeeria 1,38 € 1,65 €
Ameerika Ühendriigid 0,48 € 0,58 €
Andorra 0,63 € 0,75 €
Angola 1,38 € 1,65 €
Anguilla 1,38 € 1,65 €
Antigua ja Barbuda 1,38 € 1,65 €
Araabia Ühendemiraadid 1,38 € 1,65 €
Argentina 1,38 € 1,65 €
Armeenia 0,63 € 0,75 €
Aruba 1,38 € 1,65 €
Aserbaidžaan 1,38 € 1,65 €
Austraalia 0,90 € 1,08 €
Austria 0,19 € 0,23 €
Bahama 1,38 € 1,65 €
Bahrein 1,38 € 1,65 €
Bangladesh 1,38 € 1,65 €
Barbados 1,38 € 1,65 €
Belau 1,38 € 1,65 €
Belgia 0,19 € 0,23 €
Belize 1,38 € 1,65 €
Benin 1,38 € 1,65 €
Bermuda 1,38 € 1,65 €
Bhutan 1,38 € 1,65 €
Boliivia 1,38 € 1,65 €
Bonaire 1,38 € 1,65 €
Bosnia ja Hertsegoviina 0,63 € 0,75 €
Botswana 1,38 € 1,65 €
Brasiilia 1,38 € 1,65 €
Briti Neitsisaared 1,38 € 1,65 €
Brunei 1,38 € 1,65 €
Bulgaaria 0,19 € 0,23 €
Burkina Faso 1,38 € 1,65 €
Burundi 1,38 € 1,65 €
Cabo Verde 1,38 € 1,65 €
Colombia 1,38 € 1,65 €
Cooki saared 1,38 € 1,65 €
Costa Rica 1,38 € 1,65 €
Djibouti 1,38 € 1,65 €
Dominica 1,38 € 1,65 €
Dominikaani Vabariik 1,38 € 1,65 €
Ecuador 1,38 € 1,65 €
Egiptus 1,38 € 1,65 €
Ekvatoriaal-Guinea 1,38 € 1,65 €
El Salvador 1,38 € 1,65 €
Elevandiluurannik 1,38 € 1,65 €
Eritrea 1,38 € 1,65 €
Etioopia 1,38 € 1,65 €
Falkandi Saar 1,38 € 1,65 €
Fidži 1,38 € 1,65 €
Filipiinid 1,38 € 1,65 €
Fääri saared 0,63 € 0,75 €
Gabon 1,38 € 1,65 €
Gambia 1,38 € 1,65 €
Ghana 1,38 € 1,65 €
Gibraltar 0,63 € 0,75 €
Grenada 1,38 € 1,65 €
Gruusia 0,63 € 0,75 €
Gröönimaa 1,38 € 1,65 €
Guadeloupe 0,19 € 0,23 €
Guam 1,38 € 1,65 €
Guatemala 1,38 € 1,65 €
Guernsey 0,63 € 0,75 €
Guinea 1,38 € 1,65 €
Guinea-Bissau 1,38 € 1,65 €
Guyana 1,38 € 1,65 €
Haiti 1,38 € 1,65 €
Hiina 1,38 € 1,65 €
Hispaania 0,19 € 0,23 €
Holland 0,19 € 0,23 €
Hollandi Antillid 1,38 € 1,65 €
Honduras 1,38 € 1,65 €
Hongkong 1,38 € 1,65 €
Horvaatia 0,19 € 0,23 €
Ida-Timor 1,38 € 1,65 €
Iirimaa 0,19 € 0,23 €
Iisrael 1,38 € 1,65 €
India 1,38 € 1,65 €
Indoneesia 1,38 € 1,65 €
Iraak 1,38 € 1,65 €
Iraan 1,38 € 1,65 €
Island 0,19 € 0,23 €
Itaalia 0,19 € 0,23 €
Jaapan 1,38 € 1,65 €
Jamaica 1,38 € 1,65 €
Jeemen 1,38 € 1,65 €
Jersey 0,63 € 0,75 €
Jordaania 1,38 € 1,65 €
Kaimaanisaared 1,38 € 1,65 €
Kambodža 1,38 € 1,65 €
Kamerun 1,38 € 1,65 €
Kanada 0,48 € 0,58 €
Kasahstan 1,38 € 1,65 €
Katar 1,38 € 1,65 €
Keenia 1,38 € 1,65 €
Kesk - Aafrika Vabariik 1,38 € 1,65 €
Kiribati 1,38 € 1,65 €
Komoorid 1,38 € 1,65 €
Kongo DV 1,38 € 1,65 €
Kongo Vabariik 1,38 € 1,65 €
Kosovo 0,63 € 0,75 €
Kreeka 0,19 € 0,23 €
Kuuba 1,38 € 1,65 €
Kuveit 1,38 € 1,65 €
Kõrgõzstan 1,38 € 1,65 €
Küpros 0,19 € 0,23 €
Laos 1,38 € 1,65 €
Leedu 0,19 € 0,23 €
Lesotho 1,38 € 1,65 €
Libeeria 1,38 € 1,65 €
Liechtenstein 0,19 € 0,23 €
Liibanon 1,38 € 1,65 €
Liibüa 1,38 € 1,65 €
Luksemburg 0,19 € 0,23 €
Lõuna - Sudaan 1,38 € 1,65 €
Lõuna-Aafrika Vabariik 1,38 € 1,65 €
Lõuna-Korea 1,38 € 1,65 €
Läti 0,19 € 0,23 €
Macau 1,38 € 1,65 €
Madagaskar 1,38 € 1,65 €
Makedoonia 0,63 € 0,75 €
Malaisia 1,38 € 1,65 €
Malawi 1,38 € 1,65 €
Maldiivid 1,38 € 1,65 €
Mali 1,38 € 1,65 €
Malta 0,19 € 0,23 €
Man'i saar 0,63 € 0,75 €
Maroko 1,38 € 1,65 €
Marshalli Saared 1,38 € 1,65 €
Martinique 0,19 € 0,23 €
Mauritaania 1,38 € 1,65 €
Mauritius 1,38 € 1,65 €
Mayotte 0,19 € 0,23 €
Mehhiko 1,38 € 1,65 €
Mikroneesia Liiduriigid 1,38 € 1,65 €
Moldova 0,63 € 0,75 €
Monaco 0,63 € 0,75 €
Mongoolia 1,38 € 1,65 €
Montenegro 0,63 € 0,75 €
Montserrat 1,38 € 1,65 €
Mosambiik 1,38 € 1,65 €
Myanmar 1,38 € 1,65 €
Namiibia 1,38 € 1,65 €
Nauru 1,38 € 1,65 €
Neitsisaared 1,38 € 1,65 €
Nepal 1,38 € 1,65 €
Nicaragua 1,38 € 1,65 €
Nigeeria 1,38 € 1,65 €
Niger 1,38 € 1,65 €
Norra 0,19 € 0,23 €
Omaan 1,38 € 1,65 €
Paapua Uus Guinea 1,38 € 1,65 €
Pakistan 1,38 € 1,65 €
Palestiina 1,38 € 1,65 €
Panama 1,38 € 1,65 €
Paraguay 1,38 € 1,65 €
Peruu 1,38 € 1,65 €
Poola 0,19 € 0,23 €
Portugal 0,19 € 0,23 €
Prantsuse Guajaana 0,19 € 0,23 €
Prantsuse Polüneesia 1,38 € 1,65 €
Prantsusmaa 0,19 € 0,23 €
Puerto Rico 1,38 € 1,65 €
Põhja-Korea 1,38 € 1,65 €
Reunion 0,19 € 0,23 €
Roaming Laevadel  
Roaming Lennukitel  
Rootsi 0,19 € 0,23 €
Rumeenia 0,19 € 0,23 €
Rwanda 1,38 € 1,65 €
Saalomoni Saared 1,38 € 1,65 €
Saint Kitts ja Nevis 1,38 € 1,65 €
Saint Lucia 1,38 € 1,65 €
Saint Vincent 1,38 € 1,65 €
Saksamaa 0,19 € 0,23 €
Sambia 1,38 € 1,65 €
Samoa 1,38 € 1,65 €
San Marino 0,63 € 0,75 €
São Tomé ja Príncipe 1,38 € 1,65 €
Satelliit    
Saudi Araabia 1,38 € 1,65 €
Seišellid 1,38 € 1,65 €
Senegal 1,38 € 1,65 €
Serbia 0,63 € 0,75 €
Sierra Leone 1,38 € 1,65 €
Singapur 1,38 € 1,65 €
Slovakkia 0,19 € 0,23 €
Sloveenia 0,19 € 0,23 €
Somaalia 1,38 € 1,65 €
Soome 0,19 € 0,23 €
Sri Lanka 1,38 € 1,65 €
Sudaan 1,38 € 1,65 €
Suriname 1,38 € 1,65 €
Suurbritannia 0,19 € 0,23 €
Svaasimaa 1,38 € 1,65 €
Süüria 1,38 € 1,65 €
Šveits 0,63 € 0,75 €
Zimbabwe 1,38 € 1,65 €
Taani 0,19 € 0,23 €
Tadžikistan 1,38 € 1,65 €
Tai 1,38 € 1,65 €
Taiwan 1,38 € 1,65 €
Tansaania 1,38 € 1,65 €
Togo 1,38 € 1,65 €
Tonga 1,38 € 1,65 €
Trinidad ja Tobago 1,38 € 1,65 €
Tšaad 1,38 € 1,65 €
Tšehhi 0,19 € 0,23 €
Tšiili 1,38 € 1,65 €
Tuneesia 1,38 € 1,65 €
Turks and Caicos 1,38 € 1,65 €
Tuvalu 1,38 € 1,65 €
Türgi 0,63 € 0,75 €
Türkmenistan 1,38 € 1,65 €
Uganda 1,38 € 1,65 €
Ukraina 0,54 € 0,65 €
Ungari 0,19 € 0,23 €
Uruguay 1,38 € 1,65 €
Usbekistan 1,38 € 1,65 €
Uus-Meremaa 1,38 € 1,65 €
Valgevene 0,54 € 0,65 €
Vanuatu 1,38 € 1,65 €
Vatikan 0,63 € 0,75 €
Venemaa 0,54 € 0,65 €
Venezuela 1,38 € 1,65 €
Vietnam 1,38 € 1,65 €
Lääne-Sahaara 1,60 € 1,92 €
Diega Garcia 1,38 € 1,65 €
Saint Helena 1,38 € 1,65 €
Saint Pierre and Miquelon 1,38 € 1,65 €
Wallis and Futuna 1,38 € 1,65 €
Niue 1,38 € 1,65 €
New Caledonia 1,38 € 1,65 €
Tokelau 1,38 € 1,65 €
Northern Mariana Islands 1,38 € 1,65 €
American Samoa 1,38 € 1,65 €
Norfolk Islands 1,38 € 1,65 €
Inmarsat 6,50 € 7,80 €
Iriidium 4,00 € 4,80 €
Globalstar 2,00 € 2,40 €
Thuraya Satellite 2,00 € 2,40 €
Globalstar 4,00 € 4,80 €

Arhiiv