Liigu edasi põhisisu juurde

Hinnakiri

Kõneminuti hind

0.05 €

Helistamine Pereliini numbrile

0.00 €

SMS saatmine

0.05 €

MMS saatmine

0.19 €

Helistamine Elisa kõnekeskusesse

0.05 € *

SMS saatmine välismaale

0.11 €

Toiming Zen teenusmenüüs *135# vahendusel

0.06 €

Juhitav numbrinäit

0.00 €

Helistamine ja sõnumi saatmine välismaal

Roaming hinnakiri

SIM-kaardi vahetus

3 €

Toiming Zen teenusnumbrile 16400 helistades

0.06 €

M-Interneti päevalagi

1 €

* Või vastavalt aktiivse paketi hinnakirjale kui kõne Elisa võrku

Erihinnastusega võrkude hinnakiri

Eritariifsed SMS lühinumbrid

Eritariifsed kõneteenusnumbrid

 

Tingimused

ZEN kõnekaardi tingimused

 • Pakettlahendused kehtivad ainult uue 0,05 senti hinnaskeemiga.
 • Kõnede kestust mõõdetakse 60-sekundilise täpsusega.
 • M-Interneti mahu täitumisel ühendus katkeb.
 • Teistesse võrkudesse kõneminutite all peetakse silmas kõnesid Telia, Tele2 ja Elisa Eesti mobiilsideoperaatorite võrkudesse.
 • ZEN eeldab Klientide poolt sideteenuse mõistlikku kasutamist, mille kohaselt Klient kasutab temale väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes ZENi poolt pakutavate sideteenuste tavapärases mahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita häireid Elisa võrgus.
 • ZENi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane üksnes juhul, kui seda kasutatakse isiklikul otstarbel suhtlemise eesmärgil samaaegselt kahe inimese vahelise dialoogi pidamiseks. Kõik muud kasutusviisid (sh, kuid mitte ainult, alljärgnevad näited) on käesolevate tingimuste kohaselt paketi ebamõistlik kasutamine ja käsitletav kasutamistingimuste olulise rikkumisena, mis annab ZEN´le muuhulgas õiguse muuta Kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sh kehtestada täiendavaid tasusid), piirata sideteenuste osutamist ja/või sulgeda kõnekaart. ZENil on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada võimalikke piiranguid üldiselt või iga konkreetse Kliendi suhtes eraldi, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud. Samuti on ZENi ebamõistliku kasutamise korral õigus nõuda Kliendilt sisse paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju. Lisaks eeltoodule käsitletakse ZENi ebamõistliku kasutamisena mistahes viisil raha teenimise eesmärgil kasutamist (sh näiteks telemarketingi ja võrkturustuse läbiviimine) ning SIM-kaardi kasutamist või ühendamist seadmetega, mis ei ole mõeldud vahetu häälkõne teostamiseks või mida kasutatakse mehaaniliselt/automaatselt SMS´de saatmiseks ja/või kõnede teostamiseks.
 • Elisal on õigus aktiivses pakkumises olevaid pakette igal ajal ajakohastada, muuta nende sisu ja koosseisu, lisada uusi pakette ja vanu eemaldada. Sellised muudatused ei mõjuta tagasiulatuvalt klientide poolt juba tellitud ja aktiveeritud pakette.
 • ZEN kõnekaardi aktiveerimisel annab kõnekaardi kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt Elisa Eesti AS kliendiandmete töötlemise põhimõtetele vt siit.

ZEN pakettide tingimused

 • Valitud paketi tellimise numbrile helistades aktiveerub paketipõhine sideteenus 30 päevaks (kehtib viimase kalendripäeva lõpuni) või kuni mahtude täitumiseni (edaspidi paketi kehtivusaeg).
 • Mitme paketi tellimisel on paketipõhine sideteenus aktiivne 30 päeva alates viimase paketi tellimisest ning sama paketi tellimisel pakettides sisalduvad teenusmahud liidetakse.
 • TÄHTIS TEADA! Tellitud paketi hind arvestatakse sinu kõnekaardi kõneaja jäägist maha.
 • 4€, 5€, 8€ ja 15€ paketis kuuluvad "Kõned teistesse võrkudesse" hulka kõik kõned, mis tehakse Elisa, Telia või Tele2 mobiilivõrku. 15€ paketis on „Kõned teistesse võrkudesse“ mahu täitumisel Elisa võrgus kõik kõned piiramatult tasuta kuni paketi kehtivusaja lõppemiseni.
 • Teenuspaketid võimaldavad piiramatut kiirust 2G, 3G ja 4G võrgus, olenevalt millist võrku sinu seade toetab.

Internetipiletite tingimused

 • Pileti tellimiseks saada SMS märksõnaga NET4G1, NET4G7 või NET4G30, NET4G30L, NET4G30XL numbrile 95000. Pilet on aktiveeritud, kui saabub vastussõnum.
 • Netipiletit saab tellida ka numbrilt 15300. Kui saadad märksõna NET1, siis aktiveeritakse Sulle päevapilet, mille hind on 1 €. Kui saadad märksõna NET7, siis aktiveeritakse Sulle nädalapilet, mille hind on 5 €.
 • Internetipilet kehtib kalendripäeva lõpuni.
 • Zen kõnekaardi interneti kuupiletiga saad internetis surfata 30 päeva järjest. Kõikide netipiletite mahu puhul kehtib mõistliku kasutamise piir vastavalt paketile. Internetti saad kasutada piiramatu kiirusega. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit .
 • NB! Pilet sisaldab vaid Eesti-siseseid andmemahte. Välismaal maksustatakse M-interneti kasutamist vastavalt välisoperaatori kehtestatud hindadele. Loe lähemalt roamingu hinnakirjast
 • Pileti kehtivusaja lõppemisel saabub sulle sellest teavitav SMS, misjärel hakkab mobiilse internetiühenduse kasutamisel kehtima sinu tavapärane andmeside hind.

Piiratud kiirusega netipiletite tingimused

 • Netipiletit saab tellida ka numbrilt 15300. Kui saadad märksõna NET1, siis aktiveeritakse Sulle päevapilet, mille hind on 1 €. Kui saadad märksõna NET7, siis aktiveeritakse Sulle nädalapilet, mille hind on 5 €.
  Mõlema internetipileti kiirus on piiramatu nii 3G kui ka 4G võrgus!
  Tutvu uute piiramatu kiirusega netipiletitega siin.
 • Kui tellid alates 12.10.17 kuupileti numbrilt 15300 märksõnaga NET30, siis kehtib sellele mõistliku kasutamise maht 15GB ja piletit saad kasutada ka 4G võrgus. Kiirus on kuni 2Mbit/s ja kuupileti hind on 7 €.
 • Pileti tellimiseks saada SMS märksõnaga NET30 numbrile 15300. Pilet on aktiveeritud, kui saabub vastussõnum.
 • NB! Kuupilet sisaldab vaid Eesti-siseseid andmemahte. Välismaal maksustatakse M-interneti kasutamist vastavalt välisoperaatori kehtestatud hindadele. Loe lähemalt roamingu hinnakirjast
 • Kuupileti kehtivusaja lõppemisel saabub sulle sellest teavitav SMS, misjärel hakkab mobiilse internetiühenduse kasutamisel kehtima sinu tavapärane andmeside hind.

M-Interneti hinnalae tingimused

M-Interneti hinnalagi hoiab sinu interneti kasutamise kulud kontrolli all - kui internetti saab kasutatud 1€ eest, siis andmemahu arvestamine lõpeb ja sinu kõnekaardilt sel päeval rohkem raha ei kulu. Sina võid muidugi mõista interneti kasutamist jätkata.

Arhiiv